Panovníci Francie

...trochu z historie

Odkazy

ANNO1777

Chceš si hrát a vydělávat zároveň eura?

Top Conspiracy

MLM - práce z domu

Network marketing, MLM, práce z domu, talk fusion, jak uspět v mlm

Výdělky na internetu

Hrady a zámky

astrologie, horoskopy

Kalendář

Statistika

Merovejci

Pharamond

(cca. 410 - 430)

manželka - Argotta
syn - Clodio

(370-430)
- je považován za prvního krále sálských franků, ačkoliv je možné, že byl pouze legendární postavou.

Byl snad synem, nebo zetěm Marcomera.
Současný historik Prosper Tira o Pharamondovi napsal: Jeho vládnutí bylo popsáno Martinem Bouqetem až mnohem později.
V roce 420 údajně vedl svůj lid přes Rýn na západ. Tímto se měl oddělit od ripuárských franků, kteří se usadili poblíž Kolína nad Rýnem.
Pharamond se objevuje jako král Francie v pozdějších arthuriánských legendách.