Panovníci Francie

...trochu z historie

Odkazy

ANNO1777

Chceš si hrát a vydělávat zároveň eura?

Top Conspiracy

MLM - práce z domu

Network marketing, MLM, práce z domu, talk fusion, jak uspět v mlm

Výdělky na internetu

Hrady a zámky

astrologie, horoskopy

Kalendář

Statistika

Merovejci

Guntram

(561 - 592)
otec - Chlotar I.
matka - Ingunda
manželky:
1. Veneranda
syn - Gundobad
2. Marcatruda
3. Bibilla
synové - Chlothar a Chlodomer

Guntram (545 - 592), také psaný Gontram, Gontran, Gunthram nebo Gunthchramn
Po otcově smrti v roce 561 se stal králem v Burgundsku a hlavním městem učinil Orléans.

Přežil i dva pokusy o atentát.

Guntram se poprvé oženil se svou konkubínou Venerandou, otrokyní patřící jednomu z jeho mužů.
S tou měl syna Gundobada. Později se oženil s Marcatrudou a Gundobada poslal do Orleánsu.
Když i Marcatruda porodila syna, začala být žárlivá a Gundobada nechala otrávit.
Vzápětí ztratila však i svého syna. Guntram se o jejím činu dozvěděl, zapudil ji a Marcatruda do roka zemřela.
Potřetí se oženil s Bibillou. Měl s ní dva syny Chlothara a Chlodomera.

V roce 567 zemřel jeho bratr Charibert I. vládnoucí v Paříži a jeho země byla rozdělena mezi zbývající bratry. Vdova po Charibertovi se chtěla provdat za nejstaršího z bratři, kterým byl Guntram. Cirkevní sněm v r. 557 však tuto tradici označil za incest a tak ji Guntram raději umístil do kláštera v Arles.
V následujících občanských válkách o otcovské dědictví mezi bratry Sigibertem a Chilperichem byli oba zavražděni. Poté, co obě zbývající Guntramovy vlastní děti zemřely na dysentérii, ujal se synů svých zavražděných bratří.
Vedl značně neúspěšné války proti Gótům. Ztratil téměř celé své vojsko. Porážku připsal minulým hříchům a ještě posílil svou zbožnost.

Zemřel roku 592 v Chalon-sur-Saône, kde je také pohřben v chrámu svatého Marcela, který sám založil. Svým nástupcem jmenoval adoptovaného syna Childeberta II. Záhy po své smrti byl svatořečen.