Panovníci Francie

...trochu z historie

Odkazy

ANNO1777

Chceš si hrát a vydělávat zároveň eura?

Top Conspiracy

MLM - práce z domu

Network marketing, MLM, práce z domu, talk fusion, jak uspět v mlm

Výdělky na internetu

Hrady a zámky

astrologie, horoskopy

Kalendář

Statistika

Merovejci

Chlotar II.

(cca 584 – 628)
otec - Chilperich I.
matka - Fredegunda
syn - Dagobert

(537 - 628)
syn Chilpericha l. a Fredegundy, ač o jeho původě byly pochybnosti, byl uznán od strýce Gundomara a udržel se
proti nápadům Childeberta II.; 
r. 613 zrádně zajal a umučil Brunhildu a sloučil tak celou Franckou říši až do r. 622, kdy musel svému synu Dagobertovi dát Austrasii.

Posílil úřad majordoma a učinil z něho oporu královské moci, 614 upevnil postavení velmožů a církevních hodnostářů tzv. pařížským ediktem (Edictum Chlothari).