Panovníci Francie

...trochu z historie

Odkazy

ANNO1777

Chceš si hrát a vydělávat zároveň eura?

Top Conspiracy

MLM - práce z domu

Network marketing, MLM, práce z domu, talk fusion, jak uspět v mlm

Výdělky na internetu

Hrady a zámky

astrologie, horoskopy

Kalendář

Statistika

Merovejci

Chlotar I.

(cca 558-561 )
otec – Chlodovik I.

Manželky:
1. Ingunda - vzali se kolem roku 516, dožila se velice vysokého věku, zemřela v r. 590.
synové – Charibert, Sigebert, Chilperich, Guntram, Chlothsind
2. Guntheuca -  oženili se spolu někdy kolem roku 524. Byla vdovou po jeho vlastním bratrovi Chlodomerovi.
Neměli žádné děti.
3. Aregunda - vzali se někdy kolem roku 533 nebo 534, byla sestrou Ingundy.
4. Radegunda - dcera krále Durynků Bartechara, která byla odvlečena po vpádu Franků do Durynska a kolem roku 540 donucena ke sňatku. Neměli žádné děti.
5. Chunsina - měli spolu jednoho syna:
syn - Chram
6. neznámá
7. Vuldetrada - byla dcerou Wacha, krála Langobardů a první manželka krále Theodobalda
dcera - Theodelinde


(nebo také Chloderic  497 nebo 500 -  29. listopadu)
Po smrti otce v roce 511 získal oblast Soissons včetně měst Laon, Noyon, Cambrai a Maastricht a oblast kolem dolního toku řeky Másy, ale byl velice ambiciozní a brzy své državy rozšířil. V roce 524,
po smrti svého bratra Chlodomera získal města Tours a Poitiers. Podnikl několik výprav proti Burgundům, Sasům,
Durynkům a Bavorům i Vizigótům. Od Durynků si přivlekl i svoji budoucí manželku Radegunde, kterou po dovršení 21 let donutil ke sňatku.
Po tom, co Chlothar zabil jejího bratra v roce 550 od něj odešla do kláštera.
Zemřela ve vysokém věku v roce 590 a později byla kanonizována.
Po smrti vnuka svého bratra Theuderica, Theobalda v roce 555 a smrti bratra Childeberta v roce 558 se stal jediným vládcem celé říše Franků. Ke konci jeho vlády se proti němu postavil jeho syn Chram,
za což byl Chlotharem samým upálen. Přemožen výčitkami odešel Chlotar do Tours,
kde prosil o odpuštění u hrobu svatého Martina z Tours. Krátce poté zemřel.