Panovníci Francie

...trochu z historie

Odkazy

ANNO1777

Chceš si hrát a vydělávat zároveň eura?

Top Conspiracy

MLM - práce z domu

Network marketing, MLM, práce z domu, talk fusion, jak uspět v mlm

Výdělky na internetu

Hrady a zámky

astrologie, horoskopy

Kalendář

Statistika

Merovejci

Chlodvík I.

(cca. 481 - 511)
otec - Childerich I.
manželka - Chlotilda
synové - Childeberd, Chlother, Chlodomír a Theoderich

Chlodvík I. (také Chlodovech, Clovis ap. cca. 465 - 511)
Odstranil své soupeře a sám se stal roku 481 králem všech Franků.
V roce 486 zvítězil Chlodvík nad tzv. římským králem Syagriem a rozšířil svá území na západ. Vizigóty porazil v roce 507 u Vouillé a zabral jejich území v jihozápadní Galii.
Jedním z jeho prozíravých činů bylo roku 496 přijetí křesťanství (Frankové byli totiž stále pohany). Pokřtěn byl panovník a jeho dvůr a křesťanství se pozvolna začalo šířit mezi ostatní Franky.
Jeho choť Chlotilda původem burgundská princezna, ho totiž přiměla, aby přijal nikájské vyznání to znamená, aby se stal katolíkem.
V letech 508 -511 nechal Chlodvík pořídit soupis franského práva ( Pactus legis salicae, nebo Lex Salina – Sálský zákon).

Po Chlodvikově smrti si podle tehdejšího práva rozdělili říši jeho synové Childeberd, Chlothar, Chlodomir a Theodeich (tím vznikly celky Austrasie, Neustrie, Burgundsko a Aquitánie)