Panovníci Francie

...trochu z historie

Odkazy

ANNO1777

Chceš si hrát a vydělávat zároveň eura?

Top Conspiracy

MLM - práce z domu

Network marketing, MLM, práce z domu, talk fusion, jak uspět v mlm

Výdělky na internetu

Hrady a zámky

astrologie, horoskopy

Kalendář

Statistika

Merovejci

Childerich I.

(cca 458 - 481)

otec - Meroveus
manželka - Basina
syn - Chlodvík
Lantechild
dcera - Audofled

(436 - 481)
Franský král z rodu Merovejců, který spolu s Římany bojoval proti Vizigótům a Sasům.
Třebaže byl pohan, spolupracoval s galskou církví a položil základy království, kterému jeho potomci vládli následující tři století.
Při objevení jeho hrobu v Tournai v roce 1653 bylo nalezeno několik stovek zlatých mincí, vyražených v Konstantinopoli a zlatá spona, kterou se honosili římští generálové.